Què és?

"Una bona pràctica no existeix sense una bona teoria"

Leonardo da Vinci.

Teràpia breu estratègica

La teràpia estratègica es focalitza en la manera com funciona i persisteix un problema, més que en per què es va formar.

En concret, el treball d'un terapeuta estratègic comença per identificar de manera clara què ha fet el pacient per solucionar el seu problema. Del que no som conscients és que si el problema no s'està solucionant, cal introduir un canvi, canvi que és impossible veure justament si som dins del problema. És per això que el problema existeix en virtut del que s'ha fet per solucionar-lo.

Paradoxalment, són justament aquestes estratègies les que, més que resoldre'l, el compliquen i mantenen. En altres paraules, les persones davant d'un problema tendim a repetir els mateixos comportaments creient que així arribarà el moment que trobarem la solució.

Del que no són conscients és que si el problema no s'està solucionant, cal introduir un canvi, canvi que és impossible veure justament perquè estan dins del problema.

És per això que el problema existeix en virtut del que s'ha fet per solucionar.

La teràpia es centra en l' "aquí i ara" i el futur i només té en compte el passat sólo si es considera necessari.

Tractament

Teràpia breu estratègica

La teràpia està dissenyada perquè la persona, aplicant solucions aparentment senzilles, pugui resoldre el problema de forma ràpida i eficaç. Per aconseguir aquest objectiu, la intervenció estratègica és de tipus actiu i prescriptiu, és a dir, el terapeuta prescriu al pacient a cada sessió una sèrie de tasques que aquest haurà de dur a terme en el temps transcorregut entre les sessions, de manera que el pacient té un paper actiu dins del procés de canvi.

En general les sessions es realitzen quinzenalment. És important que el pacient tingui temps entre sessió i sessió per a dur a terme les prescripcions terapèutiques i poder observar els seus efectes. A mesura que avança la teràpia les sessions també s'aniran espaiant en el temps.

El tractament es realitza des de la primera sessió. És per això que si la teràpia funciona i es desenvolupa satisfactòriament el pacient experimenta canvis des de la primera o segona visita.

Què passa si aquests canvis no arriben? De vegades una teràpia pot no funcionar i no tenir els resultats desitjats. Això es pot ser per diferents causes. Per tant, a l' iniciar la teràpia, el terapeuta pacta un màxim de 10 sessions amb el seu pacient. Això vol dir que si no hi ha hagut canvis significatius durant les sessions pactades s'abandonarà el tractament. D'altra banda, si es realitzen canvis en la direcció correcta es seguirà la teràpia tantes sessions com siguin necessàries.

El tractament es dirigeix i es focalitza en el problema que porta el pacient, no s'analitzen si no cal altres aspectes de la persona que no estiguin directament relacionats amb el motiu de consulta.

En el cas que el pacient sigui un nen, s'intenta treballar de forma indirecta amb els pares o tutors. En certes ocasions els nens són reticents a anar a un psicòleg i en moltes altres no és realment necessari fer-los passar per un procés terapèutic. Treballant amb els tutors podem aconseguir de la mateixa forma els canvis desitjats. Només quan sigui realment necessari es realitzaran visites de tractament amb el nen.